facebook
Design
Dersom bedriften din har laget et produkt som har et distinkt og særpreget design, kan du få enerett til å produsere og selge produktet i Norge. Denne ene-retten gir deg også rett til å lisensiere bort produksjonen om ønskelig . Du kan også produsere produktet i andre land og importere det for salg i Norge.

Designsøknad er mindre komplisert enn patentsøknader.
Det er raskere, enklere og samtidig oftest mye billigere å søke om designregistrering av utseendet til et produkt enn å søke patent på et produkt. En søknad om designregistrering inneholder bare nøyaktige tegninger eller bilder av produktet sett fra flere sider , og det er ikke nødvendig med tekst

Estikk, ikke mekanikk
Det er raskere, enklere og oftest mye billigere å søke om designregistrering av utseendet til et produkt enn å søke patent på et produkt. En søknad om designregistrering inneholder bare nøyaktige tegninger eller bilder av produktet sett fra flere sider , og det er ikke nødvendig med tekst se under (” Patenter “) .

Utseende, ikke funksjon

Det er kun produktets utseende slik det fremstår som kan designregistreres . Dette betyr at du har en enerett til produktet slik det fremstår for den vanlige bruker .

Viktig å gjøre det riktig
Selv om designsøknaden er ganske enkel, må det gjøres på en slik måte at ikke søknaden utformes galt og ødelegger for søkerens rettigheter, for eksempel fordi den inneholder dårlige bilder, bilder av feil prototyp eller at bildene av prototypen inneholder detaljer som ikke skal være med produksjonsmodellen, f.eks. tekst eller lignende.

Søknadens gang
Søknaden leveres inn til Patentstyret og man kan be om granskning. Søknaden kan imidlertid godkjennes for designregistrering i Norge uten granskning. Når man har fått søknaden designregistrert har man oppnådd eneretten

Videreføring utenlands
Senest seks måneder (på dagen) etter at designsøknaden er innlevert i Norge, kan man søke om designregistrering i utlandet. Dersom man har f.eks. Norge og Sverige som markedsføringsområde (for f.eks. en ny type snøskuffe), kan man videreføre designsøknaden til kun Sverige. Dersom man har store ambisjoner om å selge produktet i hele Europa, f.eks. Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Danmark, Sveits, Frankrike og Østerrike, kan man videreføre designsøknaden til en såkalt European Community Designsøknad som gjelder for hele EU. Vi anbefaler gjerne også å levere inn design-

søknader i produsentland som Kina, Taiwan, eller lignende slik at man har en mulighet til å unngå tyvkopiering i disse landene. Mange av våre kunder benytter seg av disse mulighetene ettersom det reageres raskt og resolutt mot designinngrep i Kina. Man får dermed en mulighet til å gå til aksjon mot inngrep på en hurtig og relativt billig måte.

I de fleste land i verden har en adgang til å søke om designregistrering, men reglene varierer endel fra land til land. Det er ikke alle land som tillater videreføring slik det er beskrevet over. Dersom det skulle være aktuelt med en designbeskyttelse utenlands anbefaler vi at dere tar kontakt.

Hva kan beskyttes?
En design er definert som “utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering”, jfr. Designloven § 2.1. En design gir med andre ord uttrykk for et produkts ytre form og utseende. Alt som kan betegnes som et produkt, og som ellers oppfyller Designlovens vilkår, kan designbeskyttes.