facebook
Forundersøkelser

Tenker du nytt innenfor teknikk, varemerke, logo eller design, kan en forundersøkelse gi deg opplysninger av avgjørende betydning for planene dine.
Skal du ta gode beslutninger, må du stille de riktige spørsmålene, – og du må gjøre det så tidlig som mulig i prosessen.

  • Kan det tenkes at din nye oppfinnelse ikke er så ny?
  • Kan ditt nye varemerke eller din nye logo være lik andres?
  • Er din nye design egentlig din?
  • Bør du vite hva konkurrentene dine gjør?
  • Ønsker du å verne om dine rettigheter?