facebook
Patent i utlandet
Vil du søke om patent i utlandet, kan dette gjøres på flere forskjellige måter.

1) Du kan levere inn en søknad direkte i utlandet. 2) Du kan levere en utenlandsk søknad direkte på bakgrunn av en norsk søknad og kreve såkalt prioritet. 3) Du kan levere inn en internasjonal patentsøknad med prioritet, en såkalt PCT-søknad .

1) Søknad direkte i utlandet
Dersom du leverer inn en søknad direkte i utlandet, vil søknaden behandles på vanlig måte i henhold til de lover og regler som gjelder for hvert enkelt land. De fleste land av betydning har en patentlovgivning som i stor grad ligner den i Norge, med unntak for USA som har enkelte spesielle regler. Vi vil i alle tilfelle anbefale at dere tar kontakt før dere vurderer å levere inn en søknad i utlandet.

2) Søknad med prioritet
Dersom det leveres inn en søknad med såkalt prioritet medfører dette at blant annet at patentsøknader som gjelder tilsvarende oppfinnelser eller bruk av tilsvarende oppfinnelser ikke regnes for å være ødeleggende i forhold til nyheten av din egen oppfinnelse dersom dette har skjedd i perioden fra din først innleverte søknad til din andre. Dette gjelder også egne patentsøknader, eller eventuelt salg av lisenser og lignende, og medfører at man i prioritetsperioden kan vurdere om det er kommersiell interesse for oppfinnelsen, og også eventuelt videreutvikle patentsøknaden.

Fristen for å kreve prioritet er absolutt, og er 12 måneder fra den første søknaden ble innlevert. Dette er en fremgangsmåte som kan benyttes dersom man er helt sikker å hvilke land som er aktuelle for på et tidlig tidspunkt, og ikke ønsker å bruke tid og ressurser på å gå via PCT.

3) Internasjonal patentsøknad
En internasjonal patentsøknad , en såkalt PCT-søknad, regnes for å være innlevert i alle land som tilknyttet PCT-systemet på datoen den internasjonale søknaden ble innlevert.

De fleste land av interesse for norske kunder, med noen få viktige unntak som f.eks. Chile, er de l av PCT-systemet. I PCT-systemet vil søknaden granskes som i nasjonal fase, og man vil ha anledning til å endre søknaden slik at den oppfyller kriteriene for patenterbarhet.

Søknadsprosessen i PCT avsluttes 30 måneder (for enkelte land 31 måneder) etter at den første prioritetssøknaden ble innlevert. En av hovedfordelene med en PCT-innlevering som krever prioritet fra en norsk søknad er dermed at man utsetter de relativt tunge kostnadene forbundet med å levere inn nasjonale søknader i hvert enkelt land hvor man ønsker å oppnå patentbeskyttelse. En PCT-søknad brukes oftest når man ønsker å få noe mer tid på å vurdere om søknaden beskriver en kommersialiserbar oppfinnelse eller ikke, for å

få en ytterligere vurdering av patentsøknaden, og for å få utformet patentsøknaden slik at den er patenterbar.

Når PCT-søknaden avsluttes må man innlevere søknaden i de land hvor man ønsker å få patentbeskyttelse. PCT-søknaden som sådan gir ingen håndhevbare rettigheter, og det finnes heller ikke noe såkalt verdenspatent. Søknaden vil behandles i hvert enkelt land hvor den innleveres på vanlig måte, imidlertid er vurderingen som gjøres av PCT-myndighetene for mange land veiledende i forhold til patenterbarhet, og en positiv PCT-vurdering vil være av stor verdi. I de fleste tilfeller hvor det er aktuelt å søke patent i utlandet anbefaler vi å benytte PCT-systemet. Patent og design meddeles vanligvis kun på oppfinnelser som er nye og oppfinneriske i forhold til hva som tidligere har vært kjent. Vi kan derfor utføre nyhetsundersøke av oppfinnelsen for å sjekke at bedriften blir sikker på at ikke andre har kommet dere i forkjøpet.