facebook
Hvordan få patent
For å få patent må det leveres inn en patentsøknad og Fluges patent as opererer som juridiske og tekniske rådgivere gjennom hele prosessen.
Vi gjennomfører eventuelle forunder-søkelser, utfyller og sender inn de nødvendige søknadsdokumenter og holder løpende kontakt med Patenstyret og deg som patentsøker.


En patentsøknad blir nyhetsundersøkt av staten og patentsøknaden må gjennom en offisiell

patentvurdering for å oppnå patent. Alle patentsøknader som oppfyller kravene til patenterbarhet blir godkjent. Du kan få lisensinntekter på patentet i Norge. Du kan også få lisensinntekter i utlandet.

Innvilget patentsøknad
En innvilget patentsøknad betyr at bedriften får rett til å hindre alle andre bedrifter fra å bruke oppfinnelsen på noen som helst måte, med mindre dere gir lisens til dette. Fra den dato patentsøknaden er innlevert vil din bedrift kunne blokkere andre bedrifter i Norge og

utlandet fra å oppnå patent på samme oppfinnelser. Derfor er det svært viktig å holde ideen hemmelig, inntil du har levert patentsøknaden.