facebook
FTO
Et Freedom to Operate grunnlag vil blant annet gi deg oversikt over patenter av betydning for handlingsrommet rundt en bestemt teknologi. Denne tjenesten vil gi et godt grunnlag for vurdering av inngrepsrisiko og navigering i forbindelse med andre etablerte rettigheter. Innenfor et gitt teknisk område kan andres patenter lett komme i veien for videre produktutvikling.
Med et Freedom to operate-grunnlag får du kjennskap til hva som finnes på området av nærliggende patenter, og dermed også eventuelle områder med liten patentaktivitet. Patentene vi finner blir rangert etter relevans med kommentarer på hva som er aktuelt ved hvert enkelt.
De relevante patentene som vi oppdager trenger ikke nødvendigvis utgjøre noen hindring for fri utøvelse. Derfor sjekker vi også gjeldende status på dem og avdekker om de fortsatt er gyldige – og i hvilke land.