facebook
Varemerke
Et varemerke er et spesielt kjennetegn som identifiserer ditt produkt eller dine tjenester fra andre aktører i markedet. Ved valget mellom konkurrerende produkter vil kunden velge det produkt eller de tjenester som signaliserer kvalitet og som gir positive assosiasjoner.

Bruken av varemerker er derfor svært viktig i bedriftens markedsføringsstrategi, og er ofte et resultat av betydelige investeringer i form av tid og kapital. Det er derfor viktig å sikre seg de nødvendige rettigheter.

Hva innebærer det at et varemerke er beskyttet?
Den som har et beskyttet varemerke har enerett på å benytte dette i forbindelse med produkter eller tjenester.

Dette betyr samtidig at ingen andre kan benytte ditt varemerke eller merker som er egnet til å forveksles.

Dette sikrer at ingen gratispassasjerer får benytte seg av den kvalitet godvilje som er forbundet med ditt produkt eller dine tjenester har i markedet.

Hvordan oppnår man beskyttelse?
Varemerkebeskyttelse kan oppnås på to måter. Enten ved registrering, eller ved å kunne fremvise dokumentasjon på innarbeidelse.
Den viktigste begrunnelsen for å registrere varemerke er at man ved registrering slipper å måtte dokumentere at varemerket er innarbeidet i Norge. At et varemerke er innarbeidet betyr at varemerket er godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer innen vedkommende omsetningskrets.

Hva kan registreres som varemerke?

  • Figurmerker
  • Ordmerker
  • Slagord
  • Tall og bokstaver

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn, og må kunne gjengis grafisk. Et varemerke kan for eksempel bestå av ord og ordforbindelser (for eksempel slagord), navn, logoer, figurer og avbildninger, bokstaver, tall, emballasje, lyd, og bevegelse, eller kombinasjoner av disse. Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer og/eller tjenester.

Ta kontakt med vår juridiske enhet for å vurderer om ditt varemerke kvalifiserer for beskyttelse.