facebook
Per Sollie

Per Sollie
Patentingeniør

Kontaktinformasjon:
Tlf. direkte:
Tlf. sentralbord: 69 30 48 80
Faks: 69 30 48 81
e-post: 
per.sollie@fluges.no

Per Sollie
Patentingeniør

Per Sollie er ansatt hos Fluges patent siden 2017. Han har bred nasjonal og internasjonal erfaring innenfor maskinteknikk og offshoreteknologi hos store aktører såsom Ulstein, Aker, Kværner og DNV. Arbeidsoppgaver har omfattet maskinkonstruksjon, prosjektledelse, forskning og utvikling, patentering, fasilitering av workshops samt risikostyring. Han har også vært saksbehandler i Patentstyret fra 1989 til 1990.

Per er utdannet sivilingeniør, maskinteknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim 1988. Arbeidsspråk: Norsk og Engelsk.