facebook
Per Roald Fluge

Per Roald Fluge
Partner og patentingeniør

Kontaktinformasjon:
Tlf. direkte: 69 30 48 83
Tlf. sentralbord: 69 30 48 80
Faks: 69 30 48 81
e-post direkte:
per.fluge@fluges.no

Per Roald Fluge
Partner og patentingeniør

Per R. Fluge er europeisk patentfullmektig. Han etablerte Fluges patent as i 2002. Per R. Fluge skriver og prosederer patentsøknader for norske klienter innen de tekniske fagområdene petroleumsgeofysikk og geologi, marin teknikk samt fiskeri. Han har også saker om oppfinnelser innen generell fysikk og mekanikk. Etter hovedfag ved Universitetet i Bergen arbeidet han som stipendiat i geofysikk, og senere ved Centre d’Etudes Nucleaires i Grenoble hvor han deltok i utviklingen av borehullsinstrumenter. Han var saksbehandler i Patentstyret fra 1994 til 1997 og har siden arbeidet i privat praksis som patentingeniør. Fluge er Cand. Scient. i geofysikk fra Universitetet i Bergen, 1987, og ble European Patent Attorney 2008. Arbeidsspråk: Norsk og Engelsk.
Per R. Fluge har lang erfaring som meddommer i rettsaker inenfor patentområdet.