facebook
Karianne Torp Mathisen

Kariann Torp Mathisen
Partner og Daglig leder

Kontaktinformasjon:
Tlf. direkte: 69 30 48 85
Tlf. sentralbord: 69 30 48 80
Faks: 69 30 48 81
e-post direkte:
karianne.torp.mathisen@fluges.no

Karianne Torp Mathisen
Partner og Daglig leder

Karianne Torp Mathisen har vært ansatt I patentbyrået siden 2003, er daglig leder og administrerer kontoret og personalet, og arbeider med innlevering av patent- og designsaker, overvåking og årsavgifter. Hun arbeider også med utarbeiding, innlevering og oppfølging av designsøknader. Karianne har lang erfaring innen bl.a. kontor, bank, grafisk, webdesign og markedsføring. Karianne har utdannelse innen markedsøkonomi, administrasjon og grafisk/web design, og har fått internopplæring i tillegg til kurs og seminarer innen patent og design. Arbeidsspråk: Norsk og Engelsk.