facebook
Turid Gjellestad Johansen

Turid Gjellestad Johansen
patentingeniør

Kontaktinformasjon:
Tlf. direkte: 69 30 48 86
Tlf. sentralbord: 69 30 48 80
Faks: 69 30 48 81
e-post direkte:
turid.johansen@fluges.no

Turid Gjellestad Johansen
Patentingeniør

Turid Gjellestad Johansen har vært ansatt hos Fluges patent siden november 2009. Hun har lang erfaring med papirproduksjon, kjemikalier og produkt og prosessutvikling innen prosessindustrien. Turid Gjellestad Johansen er utdannet sivilingeniør, kjemiteknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim 1989. Arbeidssprak: Norsk og Engelsk